Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
سه شنبه 1 خرداد 3

برگ نخست / اخبار

image پرداخت سود سهام صاحبان سهام سال مالی منتهی 30 / 9 / 1400

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1401/01/28 (مربوط به سال مالی منتهی به 1400/09/30) شرکت سیمان کویر کاشان به ازای هر سهم سود نقدی معادل 4،500 ریال پرداخت می نماید ...

ادامه مطلب

image افزایش سرمایه شرکت سیمان کویر (از سرمایه 390،000 میلیون ریال به 702،000 میلیون ریال) در اردیبهشت ماه 1400

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/19 شرکت سیمان کویر کاشان با افزایش سرمایه به میزان 312،000 میلیون ...

ادامه مطلب

image اعضای هیئت مدیره جدید شرکت سیمان کویر کاشان اردیبهشت ماه 1400

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/02/19 شرکت سیمان کویر کاشان و صورتجلسه هیات مدیره شما ...

ادامه مطلب

image پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 30 / 09 / 1399

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1399/11/07 (مربوط به سال مالی منتهی به 1399/09/30) شرکت سیمان کویر کاشان به ازای هر سهم سود نقدی معادل 5،000 ریال پرداخت می نماید. ...

ادامه مطلب

image دریافت کارت سهام افزایش سرمایه از 325 میلیارد ریال به 390 میلیارد ریال

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سیمان کویر کاشان می رساند براساس مصوبه مجمع عمومی فوق ا ...

ادامه مطلب

image انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره - اردیبهشت ماه 1398

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 10 / 2 / 1398 ...

ادامه مطلب