Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : بعضی‌‌ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
دوشنبه 31 خرداد 0

پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 30 / 09 / 1399

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1399/11/07 (مربوط به سال مالی منتهی به 1399/09/30) شرکت سیمان کویر کاشان به ازای هر سهم سود نقدی معادل 5،000 ریال پرداخت می نماید.