Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : امام علی (ع) : از تنبلي بپرهيزيد كه تنبل حق خداي را ادا نكند.
شنبه 2 تیر 3

سیمان خاکستری تیپ 2

سیمان پرتلند تیپ 2

سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می گیرد و در گرفتن حرارت کمتری تولید می کند

این سیمان بايد دارای حداقل مقاومت فشاری 315 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در  سن  28 روزه باشد.

ویژگی :

مقاومت نهائی آن نسباتاً بالاتر است

حرارت هیدراسیون نسباتاً کم و مناسب برای بتن ریزی حجیم

مقاومت نسبی در مقابل سولفاتها

دارای کاربرد عمومی و برخی موارد خاص دارد

به علت پايين بودن میزان فاز C3A ( آلومینات) دارای مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها می باشد.

به علت حرارت هیدراتاسیون متوسط آن، در بتن ریزی های تقریباً حجیم قابل استفاده است.

کاربرد :

در کلیه مواردی که سیمان تیپ یک استفاده می شود مورد استفاده قرار می گیرد.
به دلیل مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها، در محیط هایی که خطر تهاجم سولفات ها متوسط می باشد، می توان از آن استفاده نمود.
دارای حرارت هیدراتاسیون اولیه نسبتاً کم بوده و در بتن ریزی های تقریباً حجیم قابل استفاده است.