Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
سه شنبه 4 آبان 0

برگ سبزی دیگر در کارنامه شرکت سیمان کویر کاشان - حذف کامل مصرف سیلیس در فرآیند تولید

برگ سبزی دیگر در کارنامه شرکت سیمان کویر کاشان

باری دیگر با اتکا بر تعهد، توانمندی و همت مدیران، کارشناسان، کارگران و کارکنان شرکت سیمان کویر کاشان شاهد موفقیتی ارزشمند در عرصه تولید بوده ایم.
پس از چند دوره تلاش با گذر از فراز و نشیب های پیش رو در دستیابی به هدف، این بار با حذف کامل مصرف سیلیس در فرآیند تولید گامی دیگر در راستای تحقق اهداف کلان سازمان، بهبود مستمر و
بهینه سازی فرآیند تولید برداشته ایم که اهمیت و جایگاه این موفقیت به عنوان برگ سبزی در کارنامه شرکت سیمان کویر کاشان بر همگان آشکار است.
لذا بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاران عزیز مرتبط و سهیم در دستیابی به این موفقیت اعلام داشته و به تمامی همکاران محترم خود در سایر بخش های شرکت تبریک عرض می نمایم.
موفقیت و سربلندی همیشگی کارکنان و مجموعه سیمان کویر کاشان را از درگاه ایزد منان آرزومندم.

عبدالرضا خادمی
پاییز 1398