Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : جرات کن و همیشه به بهترین کسی که میتوانی تبدیل شو
چهارشنبه 22 اردیبهشت 0

خبرنگاران جوان: استفاده از سوخت مازوت در کارخانه‌‌‌های تولید سیمان تنها با مجوز محیط زیست

عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت تأمین سیمان مورد نیاز استان تهران برای طرح‌های عمرانی و چالش‌های دو ماه گذشته استان برای تأمین این محصول و همچنین حساسیت‌ها و تأکید وزیر کشور به حمایت از کارخانه داران و تأمین نیاز‌های آن‌ها روز گذشته به دستور استاندار جلسه کارگروه آلودگی هوای تهران تشکیل شد. وی ادامه داد: این جلسه با حضور روسای چهار کارخانه اصلی تولید سیمان استان تهران و منطقه برگزار شد و مشکلات تولید کنندگان که عمده ترینش تأمین سوخت مناسب و با کیفیت بود، مطرح شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: مقرر شده که برای تأمین برق کارخانه‌‌ها تنها در مواقعی که محیط زیست مجوز لازم را می‌دهد از سوخت مازوت استفاده شود و همچنین نیاز داریم که سایر پشتیبانی‌ها را از سوی سازمان و اداره کل صنایع و ستاد اقتصادی استان داشته باشیم تا در تأمین سیمان توسط کارخانه‌ها دچار چالش نشویم و هم به پروژه‌های استانی سرعت بیشتری ببخشیم. چراغعلی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در کارخانه‌های تولید سیمان از سوخت مازوت استفاده می‌شود یا خیر، گفت: زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دهد از سوخت مازوت استفاده می‌شود، همانند اکنون که شرایط بحرانی نیست و این سوخت قابل استفاده برای صنایع است، البته سازمان محیط زیست سنجش می‌کند و تا زمانی که نتایج سنجش‌ها اعلام شود، اجازه مصرف نمی‌دهیم. عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت تأمین سیمان مورد نیاز استان تهران برای طرح‌های عمرانی و چالش‌های دو ماه گذشته استان برای تأمین این محصول و همچنین حساسیت‌ها و تأکید وزیر کشور به حمایت از کارخانه داران و تأمین نیاز‌های آن‌ها روز گذشته به دستور استاندار جلسه کارگروه آلودگی هوای تهران تشکیل شد.  وی ادامه داد: این جلسه با حضور روسای چهار کارخانه اصلی تولید سیمان استان تهران و منطقه برگزار شد و مشکلات تولید کنندگان که عمده ترینش تأمین سوخت مناسب و با کیفیت بود، مطرح شد.  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: مقرر شده که برای تأمین برق کارخانه‌‌ها تنها در مواقعی که محیط زیست مجوز لازم را می‌دهد از سوخت مازوت استفاده شود و همچنین نیاز داریم که سایر پشتیبانی‌ها را از سوی سازمان و اداره کل صنایع و ستاد اقتصادی استان داشته باشیم تا در تأمین سیمان توسط کارخانه‌ها دچار چالش نشویم و هم به پروژه‌های استانی سرعت بیشتری ببخشیم. چراغعلی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در کارخانه‌های تولید سیمان از سوخت مازوت استفاده می‌شود یا خیر، گفت: زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دهد از سوخت مازوت استفاده می‌شود، همانند اکنون که شرایط بحرانی نیست و این سوخت قابل استفاده برای صنایع است، البته سازمان محیط زیست سنجش می‌کند و تا زمانی که نتایج سنجش‌ها اعلام شود، اجازه مصرف نمی‌دهیم.