Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : جرات کن و همیشه به بهترین کسی که میتوانی تبدیل شو
جمعه 14 آذر 99

شعارسال: افشاگری آذرپیک از مدیر سیمانی

مدیرعامل وقت سیمان زنجان - یک مدیر دولتی- بیش از ۸۰۰ بار مزاحم کارمند خانمش شده، خانم شکایت کرده، ۹۰۰ هزار تومن جریمه شده، هر مزاحمت هزارتومان حساب کرده اند؟! از مدیرعاملی سیمان فیروزکوه او را برداشته اند و مجدد مدیرعامل سیمان شمال شده است! باید پرسید که آیا جرم فوق جرم موثر در گزینش یا عدم تائید صلاحیت مدیریتی تلقی می‌شود؟ باید بررسی شود که انعکاس این خبر با هدف تخریب یک مدیر صورت گرفته یا صیانت از حوزه اداری؟ مسلما خبر حاضر خبر خنثی‌ای نبوده و دارای نیات و اهداف پشت پرده می‌باشد. بر این قاعده و بنا بر رسالت رسانه‌ای اقدام به انتشار خبر حاضر شده و به منظور ممانعت از سو استفاده‌ها و تخریب‌های احتمالی، آمادگی لازم برای انعکاس توضیحات کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان وجود دارد.