Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : زندگي يک مشکل نيست که بايد حلش کرد بلکه يک هديه است
چهارشنبه 25 تیر 99
مشتري گرامي:
با تشکر از خرید شما و با امید به ادامه و گسترش همکاری ها، مفتخر خواهیم شد که با اطلاع از نظرات جنابعالی، تمهیدات موثری را در جهت برآورده کردن انتظارات و ارائه خدمات بهتر فراهم آوریم.
در صورت درج مشخصات فردی و شرکتی، کلیه اطلاعات این فرم محرمانه تلقی شده و از آن صرفاً به منظور شناسایی نظرات و خواسته های مشتریان و تلاش برای فراهم کردن شرایط مطلوب تر برای ارتقاء رضایت آنان استفاده خواهد شد.

با تشکر

مدیر عامل

شرکت سیمان کویر کاشانمستقیم از کارخانه عاملین فروش
حضوری غیرحضوری
بلی خیر
فله پاکتی
بلی خیر
بلی خیردر صورت خرید مستقیم از کارخانه این قسمت را تکمیل فرمایید.
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
در صورت خرید از عاملین فروش سیمان این قسمت را تکمیل فرمایید.
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
سوالات کلی
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف